อคติที่ไม่รู้ตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจและการสื่อสารของผู้นำ มีตัวอย่าง และวิธีการแก้ไขมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ค่ะ

Competency หรือสมรรถนะสำหรับบุคลากรในองค์กรแต่ละหัวข้อมีหลายระดับ ถ้าเราสามารถแสดงความสามารถในระดับที่สูงขึ้นได้ ก็มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 

ใน EP นี้จะชวนคุยว่าทำอย่างไรจึงยกระดับความสามารถใน Competency ด้านการสื่อสารให้สูงขึ้นได้ ทำไมต้องคุยกับนาย ทำไมต้องฝึกซ้อมในสมอง ฯลฯ 

คนก้าวร้าวเรายังรู้ว่าจะหลบหลีกหรือรับมือกับเขาได้อย่างไรบ้าง

แต่คนที่ไม่แสดงออกเลย เก็บเอาไว้คนเดียว เราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะระเบิดออกมาเมื่อไร

ใน EP นี้จะชวนคุยว่าเราจะช่วยลดระดับความรุนแรงนี้ลงได้อย่างไรบ้างคะ

เมื่อใช้แพทเทิร์นที่เหมาะสมสำหรับผู้นำ ก็ยิ่งยกระดับผลงานการบริหารให้สูงขึ้น

ในครั้งนี้ จะพูดถึงชุด Big Picture & Details และ Internal & External

ฝุ่น กทม กับการใช้ หน้ากาก กันฝุ่น มาเชื่อมโยงกับการโค้ชเรื่องการสื่อสารของคนทำงานได้อย่างไร

โค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชคิดได้ดีขึ้น นำไปสู่การลงมือทำที่แตกต่างจากเดิม 

เล่าเรื่องการโค้ชผู้บริหารที่มีความแตกต่างกันด้วย Pattern Scanner

เมื่อโค้ชฟังได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับ Relationship หรือ Task โค้ชก็สามารถช่วยให้เขาสร้างสมดุลในการลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ 

การนำเสนอต่อหน้ากลุ่มผู้ฟัง ต้องสื่อสารอย่างไรถึงจะให้ทุกคนเข้าใจคุณและตัดสินใจตามสิ่งที่คุณต้องการ 

ใช้ Pattern Scanner ช่วยคุณนำเสนอจนได้งานกันค่ะ 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรของเรามีความปลอดภัยทางจิตวิทยามากน้อยแค่ไหน

ลองตอบคำถาม 7 ข้อนี้ดูค่ะ 

Psychological Safety ความปลอดภัยทางจิตวิทยาสำคัญมาก ในการสร้าง Employee Engagement รวมทั้งการทำ OKR ให้สำเร็จ 

ถ้าเปรียบเทียบกับ หยินหยาง OKR ก็เหมือนฝ่ายหยิน และ CFR ก็เป็นหยาง เป็นคู่แฝดที่ขาดกันไม่ได้ 
ติดตามเพิ่มเติมใน ExcellenceResouces.com 

เราถูกฝึกให้ตั้งเป้าหมายเชิงบวกกันมาตลอด แต่แรงจูงใจที่แท้จริงของเราคืออะไร เชิงบวกหรือเชิงลบ แล้วเราจะทำให้เป้าหมายนั้นมีพลังดึงดูดเราได้อย่างไร 
อ่านบทสรุปได้ที่ ThePatternScanner.com 

สื่อสารอย่างไรจึงจะเข้าไปในความคิด ทำให้เขาเข้าใจและลงมือทำ 
และติดตามได้ใน website Pattern Scanner

แนะนำตัว Excellence Resources ว่าเราคือใคร และเราให้บริการอะไรบ้าง